Очаквани резултати

Развитието на централна база данни с възможност за запаметяване над 10 000 Информационни листи за безопасност и 40 000 WICS цветове, бои, строителни материали и професионални почистващи препарати, които са пуснати на гръцкия пазар.

Над 100 000 професионални ползватели (гърци и чужденци), които се намират във всяка една точка на Гърция, ще получат безплатен достъп до многоезичните и опростени данни за безопасност.

Създаването на професионални ползватели чрез 6 работни срещи и 9 конгреса във връзка с използването на платформата READ, на безопасното използване на химичните вещества и на подходящия процес на управление на отпадъците.

Намаляване с около 10% на нараняванията и на злополуките на работното място.

Обработка или подходящо използване на повече от 1000 опаковки през първата година от прилагането на READ.

Промоцията на химични продукти с екологичен знак, с цел да се увеличи жизнеспособност на околната среда с производството на продукти с високо качество и намалено въздействие върху околната среда.

Промоцията на продукти с нисък въглероден отпечатък и въглеродно неутрални и приложение на методологията PAS2050.