ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENECOAT CLEAR TILE PRIMER PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Πολυουρεθανικο αστάρι για μη απορροφητικά υποστρώματα
Επικινδυνότητα

Κίνδυνος 
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ισοπροπυλική αλκοόλη 3-αμινοπροπυλοτριαιθοξυσιλάνιο προπαν-1-όλη 
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.  Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.  Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών  · Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.  Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από εισπνοή: Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλαχιστόν. Προστατεύστε το ατραυμάτιστο μάτι. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. 
· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. 
· Προστασία για την αναπνοή: Σε ανεπαρκή εξαερισμό συνιστάται αναπνευστική προστασία. Φίλτρο Β 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια. Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.  Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση. · Υλικό γαντιών Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση. 
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά. 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. 
· Ακάθαρτες συσκευασίες:   Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD