ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENETRON MULTI PATCH PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Επισκευαστικό κονίαμα γενικών επισκευών σκυροδέρματος.
Επικινδυνότητα

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: Τσιμέντο Portland. 
Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 

Πρώτες Βοήθειες

· Γενικές οδηγίες: Τοξικά συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες, γι' αυτό είναι απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα μετά από ένα ατύχημα. Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
· μετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία. Πλύνετε τα ρούχα που λερώθηκαν με το προϊόν πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.
· μετά από επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα τα μάτια με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εμφανιστεί ερεθισμός.
· μετά από κατάποση: Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Ποτέ μη χορηγείτε κάτι από το στόμα σε αναίσθητο άνθρωπο. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

· Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

· Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα. Να μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / νεφώματα. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε και μην πίνετε.
· Προστασία για την αναπνοή: Σε περίπτωση υπέρβασης της τιμής κατωφλίου της ουσίας ή μιας ή περισσοτέρων ουσιών του προϊόντος, προτείνεται η χρήση μιας μάσκας με φίλτρο τύπου B.
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.
· Προστασία για τα μάτια: Γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά (γυαλιά πλαισίου).  
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας. 

Απόρριψη

· Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD