ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                
PENECOAT TM PU-H PENETRON HELLAS
Τηλ.: 210-2448250
info@penetron.gr www.penetron.gr
Ημίσκληρη προστατευτική βαφή αλειφατικής πολυουρεθάνης
Επικινδυνότητα

Κίνδυνος 
· Επικίνδυνα συστατικά : διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά αρωματική 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers 1,6-εξανοδιυλο-δις-(2-(2-(1-εθυλοπεντυλο)-3-οξαζολιδινυλο)αιθυλο)καρβαμιδικός εστέρας ισοκυανικό 3-ισοκυανατομεθυλο-3,5,5-τριμεθυλοκυκλοεξύλιο 
Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής.  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.  Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.  Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό.  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Πρώτες Βοήθειες

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 
· Γενικές οδηγίες: Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από εισπνοή: Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση. Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά. Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού επισκεφθείτε γιατρό. 
· μετά από επαφή με τα μάτια: Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλαχιστόν. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό. 
· μετά από κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως τη βοήθεια γιατρού. Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.

Μέτρα Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα. CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. 
· Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη 
Σε μία πυρκαγιά είναι δυνατόν να ελευθερωθούν: μονοξείδιο του άνθρακα (CO) υδροκυάνιο (HCN)

Μέτρα Ατομικής Προστασίας

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας. Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και δέρμα. 
· Προστασία για την αναπνοή: Σε συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού συνιστάται αναπνευστική προστασία. 
· Προστασία για τα χέρια: Προστατευτικά γάντια.   Επιλέξτε το υλικού του γαντιού λαμβάνοντας υπ όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση. · Υλικό γαντιών Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση. 
· Προστασία για τα μάτια: Προστατευτικά γυαλιά. 
· Προστασία για το σώμα: Προστατευτική ενδυμασία εργασίας.

Απόρριψη

Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.  
· Ακάθαρτες συσκευασίες:  Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του. 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στη κάρτα αυτή έχουν μεταφερθεί/αντιγραφεί «ως έχουν καταχωρηθεί» από τους κατά περίπτωση δικαιούμενους χρήστες. Ο Διαχειριστής έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακριβή και αξιόπιστη παράθεση αυτών των πληροφοριών. Δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, ούτε όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών της κάρτας ούτε ως προς την καταλληλότητα τους για τυχόν ιδιαίτερες περιστάσεις.
    WORKPLACE INSTRUCTION CARD