Ερωτηματολόγια

Η άποψη σας μετράει!

Θα μας βοηθούσε πολύ η συμμετοχή σας στα παρακάτω ερωτηματολόγια. Οι απαντήσεις σας θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουμε πτυχές του προγράμματος, με γνώμονα την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

Ποια είναι η σχέση σας με τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα;

Φεβρουάριος 2016
Ενεργό  

 

 

Πόσο καλά γνωρίζετε τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας;

Ιανουάριος 2016
Ενεργό