Участие в READ

Фирма
Отговорен за контакт

* Задължителни полета

Меморандум за разбирателство
Освен от по-горната форма, моля да отпечатате Меморандум за разбирателство и да ни го изпратите попълнен и подписан.

Декларирам участието ми в програмата READ, в рамките на финансираната чрез Европейския Съюз, програма LIFE +, в която участват Асоциацията на гръцката химическа промишленост и Гръцкия съюз на производителите на бои, лакове и мастила.

За нуждите на програмата, съм готов да предложа електронно на ръководителя на проекта, SUSTCHEM ENGINEERING, информационните листи за безопасност, които предлагам на гръцкия пазар. Информационните листи ще се съхраняват в електронната база данни достъпна за професионалните ползватели на продуктите (READ platform) заедно с опростените карти с инструкции за работното място Workplace Instruction Cards (WICs). Отдалечения достъп на професионалните ползватели на Информационните листи за безопасност и на Инструкционните карти за работното място подсигуряват защита на здравето на позвателите и се намалява въздействието върху околната среда.

Бележка на Ръководителя на проекта
Процесът не предполага разход за фирмата, Информационните листи за безопасност ще се третират поверителни от екипа на проекта, който ще информира съответно за случайни липси по отношение на съществуващото законодателство.