Αλληλεπιδράσεις με άλλα LIFE+ projects

Αλληλεπιδράσεις με άλλα LIFE+ projects

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα LIFE-READ για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας που προάγει την ασφάλεια και υγιεινή των χρηστών και την προστασία του περιβάλλοντος διευρύνοντας παράλληλα τη φήμη των συμμετεχόντων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της διάχυσης και της ανατροφοδότησης της πληροφόρησης, ανταλλάσσει και επεξεργάζεται πληροφορίες με άλλα LIFE+ projects, δημιουργώντας συνέργειες.

Παρακάτω τα LIFE+ projects με τα οποία αλληλεπιδρά το πρόγραμμα READ:

Proteas

To πρόγραμμα Ρroteas υλοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE+ Environment Policy and Governance και έχει διάρκεια 5 χρόνια (2011-2015). Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός Πρωτοκόλλου (σε μορφή εγχειριδίου) καλών πρακτικών με τις απαραίτητες προβλέψεις Συστημάτων Διαχείρισης Υγιεινής Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (ΥΑΠΕ) για την πρόληψη επιπτώσεων στον άνθρωπο και το περιβάλλον από εκπομπές και ατυχηματικές διαρροές σε όλα τα στάδια του κύκλου μεταφοράς και διακίνησης πετρελαιοειδών & άλλων επικίνδυνων ουσιών.

proteas logo

3xEnvironment

The "3xEnvironment" project - "Three campaigns integrating the SMEs sector and their surroundings in the efforts to protect the environment" has been created especially for small and medium-sized enterprises. Our primary goal is to support the entrepreneurs in the implementation of some changes making their enterprises proecological. This will be possible due to reducing use of energy, water, paper supplies as well as raw materials. We encourage them to save money, while protecting the environment.

logo 3x