Στόχοι Έργου

Ανάπτυξη μιας δημόσιας βάσης δεδομένων, όπου οι εταιρείες που παράγουν / εισάγουν / δημιουργούν τις χημικές ουσίες για τις κατασκευές και τα απορρυπαντικά επαγγελματικής χρήσης, θα είναι σε θέση να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται τα ΔΔΑ τους.

Θα είναι επίσης σε θέση να παρέχουν διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, όπως:

  • Την πιθανή περιεκτικότητα σε ουσίες που θεωρούνται ως SVHC, PBT, PvBt, καρκινογόνες, ρυπαίνουν το περιβάλλον κλπ.
  • Το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος τους.
  • Πιθανές πιστοποιήσεις με την ετικέτα ECO ή άλλο σύστημα πιστοποίησης ECO.

Τη μετατροπή των ΔΔΑ σε Κάρτες Οδηγιών στο Χώρο Εργασίας ( WICS )* για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών χρηστών, λόγω της συντομίας τους. Μετάφραση των WICS σε Αλβανικά, Σερβικά και Βουλγαρικά, προκειμένου να ενημερώσει τους μετανάστες επαγγελματίες σχετικά με τους κινδύνους των χημικών ουσιών για την υγεία τους και το περιβάλλον.

Την προώθηση των προϊόντων με το οικολογικό σήμα της ΕΕ και χημικών προϊόντων με χαμηλές εκπομπές ανθρακικού αποτυπώματος.

Την εφαρμογή Έργων Μειωμένου Άνθρακα και εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων) ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα.

Την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης των οποίων οι οικονομίες στηρίζονται στις ΜΜΕ, με προϊόντα που πωλούνται σε πολλούς εμπόρους λιανικής πώλησης και χρησιμοποιούνται από πολλούς μεμονωμένους επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, μεταξύ των οποίων και οικονομικοί μετανάστες.

Τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου READ στις αρμόδιες εθνικές αρχές και τους επαγγελματίες χρήστες, προκειμένου να πείσει περισσότερες εταιρείες να συμβάλλουν με τα ΔΔΑ τους, την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών χρηστών. Μείωση των τραυματισμών και των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας και την απελευθέρωση χημικών ουσιών στο περιβάλλον.

*ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ WIC

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ WIC