Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Ανάπτυξη μιας κεντρικής βάσης δεδομένων με αποθηκευτική ικανότητα άνω των 10.000 ΔΔΑ και 40.000 WICS χρωμάτων, βερνικιών, οικοδομικών υλικών και επαγγελματικών καθαριστικών που διατίθενται στην ελληνική αγορά .
  • Πάνω από 100.000 επαγγελματίες χρήστες (Έλληνες και μετανάστες) που βρίσκονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδα θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε πολύγλωσσες και απλουστευμένες πληροφορίες ασφαλείας.
  • Κατάρτιση των επαγγελματιών χρηστών μέσω 6 εργαστηρίων και 9 συνεδρίων σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας READ, τον ασφαλή χειρισμό των χημικών ουσιών και των κατάλληλων διαδικασιών διαχείρισης των αποβλήτων.
  • Μείωση κατά τουλάχιστον 10 % των τραυματισμών και των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.
  • Ανακύκλωση ή κατάλληλη διάθεση περισσότερων από 1.000 συσκευασιών το πρώτο έτος της εφαρμογής του READ.
  • Προώθηση χημικών προϊόντων με οικολογική σήμανση, προκειμένου να αυξηθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα με την παραγωγή προϊόντων καλής ποιότητας με μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
  • Προώθηση προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και εφαρμογή της μεθοδολογίας PAS2050.